دانلود رمان صلح درون رستاخیز نودهشتیـا

دانلود رمان صلح درون رستاخیز نودهشتیـا

دانلود رمان صلح درون رستاخیز نودهشتیـا

نفرت داری؟مگه من چه مشکلی دارم کـه اصلا نمـیتونی یک فرصت فقط فرصت بهم بدی،یعنی ارزش ندارم بهم اعتماد ی کـه خوشبختت م؟ -پرهام چرت و پرت نگو من از تو متنفر نیستم -اگه متنفر نبودی انقدر باهام سرد و بی روح نبودی،حدقل یک نگاه بهم مـینداختی تو حتی بهم نگاه هم نمـیکنی. دانلود رمان ماه تلخ اروم سرم رو بـه سمت چپم مـیچرخونم و با یک نگاه خنثی مـیگم -چی شد؟الان چه اتفاقی افتاد.

ادامـه مطلب

. دانلود رمان ماه تلخ : دانلود رمان ماه تلخ ، دانلود رمان ماه تلخ
[نودهشتیـا| 98ia | دانلود رمان جدید | نودهشتیـا دانلود رمان ماه تلخ]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 27 Jul 2018 16:51:00 +0000